ELBIS Sp. z o.o.

Kim jesteśmy?

ELBIS Sp. z o.o (do lutego 2003 r. Elektrownia Bełchatów II Sp. z o.o.) została założona przez Przedsiębiorstwo Państwowe Elektrownia Bełchatów. Rejestracja Spółki miała miejsce 20 września 1996 r.

Obecnie ELBIS Sp. z o.o. znajduje się w Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

(wszystkie udziały ELBIS Sp. z o.o. są własnością PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.).

 

Główne przedmioty działalności ELBIS Sp. z o.o. to:

  • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (menadżera projektu) przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności dotyczących budowy nowych bloków energetycznych, instalacji ochrony środowiska oraz modernizacji istniejących jednostek energetycznych,
  • Przygotowywanie projektów parków wiatrowych i ich realizacja na zasadzie Inżyniera Projektu, Pomiary wiatru, wykonywanie analiz produktywności i oddziaływania na środowisko projektowanych farm wiatrowych,

 

Spółka jest prawomocnie odnotowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041526.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.449.800,00 zł